Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku

Zespół Interdyscyplinarny

Czcionka:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Czym jest Zespół Interdyscyplinarny? Kto wchodzi w skład Zespołu? Jaką pomoc można uzyskać od członków Zespołu Interdyscyplinarnego? Na czym polegają działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź właśnie w tym miejscu. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Od kwietnia 2012r. w Gminie Rząśnik działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadaniem jest podejmowanie działań pomocowych na rzecz osób doświadczających przemocy oraz działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rząśnik to grupa specjalistów reprezentujących rożne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Rząśnik na lata 2017 – 2021, opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Działania podejmowane przez członków Zespołu Interdyscypilnarnego mają na celu:

 • diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny
 • powoływanie i zwoływanie grup roboczych, czyli zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną
 • pomoc w przywróceniu godności osobom słabszym, narażonym na krzywdzenie
 • inicjowanie interwencji wobec osoby stosującej przemoc
 • podejmowanie działań dotyczących orzeczenia leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu
 • prowadzenie rozmów wskazujących skutki i konsekwencje stosowania przemocy
 • zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikających z doświadczania przemocy
 • zatrzymanie przemocy w rodzinie

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Rząśniku:

Przewodniczący - Marta Krakowiecka - Asystent Rodziny

Za-ca przewodniczącego - Kamila Rogalska - Pracownik Socjalny

Sekretarz - Sylwia Łada - Pracownik Socjalny

oraz przedstawiciele następujących służb:

 • Jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Policji
 • Oświaty
 • Ochrony zdrowia
 • Sądu
 • Organizacji pozarządowych

Działania członków Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie naszej Gminy i są prowadzone w oparciu o Procedurę „Niebieskie Karty”.

W ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego opracowywane są i realizowane indywidualne plany pomocy dostosowane do potrzeb każdej rodziny. Do zadań członków Zespołu Interdyscyplinarnego należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a następnie ich efektów. Prowadzona przez Zespół dokumentacja jest poufna i nie podlega udostępnianiu osobom trzecim.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych są zobowiązani z urzędu zgłaszać do Prokuratury przestępstwa z użyciem przemocy. Nie ma jednego przestępstwa o nazwie „przemoc w rodzinie”, jednak Kodeks Karny określa szereg przestępstw, które mogą zostać popełnione z użyciem przemocy. Są to:

 • art. 156 kk - ciężki uszczerbek na zdrowiu
 • art. 157 kk - naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia
 • art. 190 kk - groźby karalne
 • art. 191 kk - zmuszanie do określonego zachowania
 • art. 197 kk – zgwałcenie
 • art. 207 kk - znęcanie się

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

INFORMACJE DODATKOWE

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny