Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku

Szkolenia zawodowe w Urzędzie Pracy w Wyszkowie

Utworzono dnia 17.04.2018
Czcionka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku informuje, że w kwietniu 2018r. rozpoczyna się realizacja projektu „Aktywne włączenie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu".
Projekt ma na celu objęcie wsparciem społeczno – zawodowym oraz zwiększenia zdolności do zatrudnienia głównie mieszkańców gmin wiejskich. W rozwinięciu przedstawiamy informacje dotyczące projektu.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające kryteria:
1. Osoby w wieku 18 – 64 l., pozostające bez zatrudnienia (posiadające status bezrobotnych zarejestrowanych w PUP);
2. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia;
3. Osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego gminy poniżej progu defaworyzacji województwa mazowieckiego;
4. Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby korzystające z PO PŻ.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: kobiety, osoby niepełnosprawne i osoby z obszarów wiejskich.

W ramach projektu „Aktywne włączenie!” udzielane zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:

Zadanie 1 – IDENTYFIKACJA POTRZEB ORAZ DIAGNOZOWANIE MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE DOSKONALENIA SPOŁECZNO - ZAWODOWEGO - Wsparcie przewidziane dla 60 osób (6h/os. - 2 spotkania x 3h). Warunek ukończenia zadania – frekwencja 100%. Podczas zadania zostaną zidentyfikowane indywidualne potrzeby oraz potencjał uczestników. Określona zostanie indywidualna ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb uczestnika.

Zadanie 2 – PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE - Wsparcie przewidziane dla 60 osób (12h/os., 6 spotkań x 2h). Warunek ukończenia zadania – min. 80% frekwencji. Psycholog wraz z UP zdiagnozuje problemy i postara się odnaleźć ich rozwiązanie. Ponadto psycholog określi czynniki podtrzymujące istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem. UP będzie poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość i nie obawiał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji.

Zadanie 3 – WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH - Wsparciem przewidziane dla 60 osób (5 gr. x 12UP, 12h/os., 3 spotkania x 4h). Warunek ukończenia zadania min. 80%. Warsztaty będą miały charakter grupowy, ich celem jest podniesienie kompetencji społecznych co w efekcie przyczyni się do prawidłowego wypełnienia ról społecznych. Efekt wsparcia będzie prowadził do podniesienia wskaźnika efektywności społeczno – zatrudnieniowej. Uczestnicy uczą się komunikacji, radzenia ze stresem, zarządzania czasem, umiejętności podziału ról w zespole.

Zadanie 4 - SZKOLENIE ZAWODOWE - Usługa dla 60 osób (80h/UP, 10 spotkań x 8h, spotkania grupowe 5gr. x 12os.) Stypendium szkoleniowe 6,65 zł/h. Warunek ukończenia zadania – frekwencja min. 80% i pozytywne zdanie testu wewnętrznego. Usługa szkoleniowa będzie realizowana przez instytucję posiadającą wpis do RIS, prowadzony przez WUP, właściwy ze względu na siedzibę Instytucji Szkoleniowej. Każdy UP weźmie udział w tylko w jednym szkoleniu dopasowanym podczas identyfikacji potrzeb. Szkolenia będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby UP oraz zapotrzebowanie na mazowieckim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych.

Zadanie 5 – POŚREDNICTWO PRACY - Usługa dla 60 osób, (dla 12UP – nie uczestniczących w stażu) 4 spot. X 1h, dla 48UP – odbywających staż 2 spot. x 1h). Pośrednik pracy monitoruje i wspiera samodzielną aktywność UP w poszukiwaniu pracy. Każdy UP otrzyma min. 4 oferty pracy dostosowane do swoich kwalifikacji, predyspozycji zawodowych oraz psychofizycznych i zdrowotnych; weźmie udział w min. 2 rozmowach rekrutacyjnych.

Zadanie 6 – STAŻ ZAWODOWY - 48UP x 3mies. (max.8h/dzień, 40h/tydz./5dni/tydz.), max.7h/dzień,35h/tydz dla osób niepełnosprawnych). Warunki zakończenia zadania – odbycie stażu zgodnie z programem, pozytywna opinia wystawiona przez pracodawcę. Stypendium stażowe 997,40 zł/msc. Staże zawodowe w ramach projektu muszą być powiązane z tematyką szkoleń, w których brali udział uczestnicy. Staż będzie odbywać się na podstawie programu. Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów.

Uczestnikom projektu przysługuje również zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na warunkach określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

INFORMACJE DODATKOWE

Zegar

Kalendarium

Maj 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 0

W poprzednim tygodniu: 102

W tym miesiącu: 241

W poprzednim miesiącu: 276

Wszystkich: 35332

Imieniny