Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku

ŚWIADCZENIA RODZINNE - OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017

Utworzono dnia 31.08.2016
Czcionka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku informuje, iż od dnia 1 września 2016r. można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016r.

 

UWAGA!

Po raz pierwszy w dochodzie rodziny trzeba uwzględnić kwoty otrzymane w 2015r. na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. część ulgi prorodzinnej-nadwyżka, wykazana na PIT/UZ z 2014r., poz. nr 14). Kwotę należy wpisać na oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych (zał. nr 4).

Przypominamy, że do składania wniosków o świadczenia rodzinne nie wymagane są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych !!!

Druki wniosków dostępne są w pokoju nr 3a.

ŚWIADCZENIA RODZINNE - WYMAGANE DOKUMENTY :

1. dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu w 2015r. (PIT-11, PIT-40A, PIT-8C itp).oraz dokumenty potwierdzające liczbę miesięcy uzyskiwania tego dochodu (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.)

2. w przypadku uzyskania dochodu w 2016r. lub, gdy nie zgłoszono nowego dochodu w 2015r zgłoszenie nowego dochodu jest obowiązkowe.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o nowym zatrudnieniu - umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp, (na zaświadczeniu: data zatrudnienia + wysokość wynagrodzenia netto za drugi przepracowany miesiąc  + informacja o dacie wypłaty)
 • wpis do rejestru działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto za drugi miesiąc z prowadzenia działalności gospodarczej
 • zaświadczenie lub oświadczenie o zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium
 • zaświadczenie o zakończeniu urlopu wychowawczego ( data zakończenia urlopu wych. + dochód netto za drugi miesiąc pracy + informacja o dacie wypłaty)
 • decyzja o przyznaniu zasiłku (chorobowego, macierzyńskiego z ZUS/KRUS, świadczenia rehabilitacyjnego itp.)

3. w przypadku utraty dochodu z 2015r.:

 • świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.
 • PIT-11
 • wydruk o wykreśleniu z rejestru działalności gospodarczej
 • decyzja z PUP o zakończonym stażu lub zasiłku
 • zaświadczenie o pobieranym zasiłku/świadczeniu z ZUS

4. gdy osoba ubiega się o dodatek z tyt. urodzenia dziecka:

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną o pozostaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

5. gdy osoba ubiega się o dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • zaświadczanie od pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego, na jakie dziecko oraz o pozostawaniu w co najmniej 6-miesięcznym  stosunku pracy przez uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

6. gdy osoba ubiega się o dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka:

 • gdy ojciec dziecka jest nieznany - odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
 • gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje - akt zgonu

7. gdy osoba ubiega się o dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji  dziecka niepełnosprawnego:

 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

8. gdy osoba ubiega się o dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego:

 • zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole średniej (dzieci powyżej 16 roku życia)

9. gdy osoba ubiega się o dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:

 • aktualne zaświadczenie szkolne
 • zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia w miejscowości, w której znajduje się szkoła

10. gdy osoba posiada gospodarstwo rolne:

 • nakaz płatniczy za 2015r. lub zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2015r.
 • umowa dzierżawy

11. gdy na dzieci są zasądzone alimenty:

 • prawomocny wyrok o zasądzonych alimentach
 • zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2015r.

12. inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

 

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY ORYGINAŁY I XERO!

W przypadku, gdy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest w posiadaniu aktualnych dokumentów (wyrok o zasądzonych alimentach lub orzeczenie o niepełnosprawności itp.) - nie ma konieczności składania tych dokumentów ponownie.

Wszystkie dokumenty są dostępne do wydruku w zakładce "dokumenty do pobrania"

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 64

W poprzednim tygodniu: 74

W tym miesiącu: 158

W poprzednim miesiącu: 752

Wszystkich: 29760

Pogoda

Imieniny